Không có bài đăng nào.

HỆ SINH THÁI TACOMGROUP

TACOM GROUP

  • K School

✔️Đào tạo bds
✔️Mua - bán - cho thuê bất động sản
✔️Resort

DỰ ÁN TACOM GROUP ĐANG TRIỂN KHAI

Tacom Group

Nhà Phố An Hòa

Nhà Phố An Hòa

Tacom Group

Nhà Phố An Hòa

Nhà Phố An Hòa

Tacom Group

Nhà Phố An Hòa

Nhà Phố An Hòa

Tacom Group

Nhà Phố An Hòa

Nhà Phố An Hòa

Chuyên gia đào tạo Bất Động Sản

  • K School

    Lê Quyết Thắng

Chủ tịch TACOM GROUP

Tổng Giám Đốc Công Ty Đào Tạo BĐS EREAL

Nhà huấn luyện Doanh Nghiệp Quốc tế (PBCA)

Nhà huấn luyện NLP, Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (AB-NLP)

Giám Đốc vùng Đồng Nai, tổ chức kết nối kinh doanh (BNI)

Kỹ sư Xây Dựng

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Tacom Group

ĐỊA CHỈ

1 Lê Văn Duyệt, phường an bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

EMAIL

tacomgroup@gmail.com

TELEPHONE

089 875 3333

MOBILE

089 875 3333